Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.369) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu organizuje i prowadzi wspomaganie:

– szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
– bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie to polega, m.in. na:

– konsultacjach indywidualnych dla nauczycieli bibliotekarzy,
– organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności wymianę doświadczeń,
– organizowaniu różnych warsztatów dla nauczycieli.

Zapraszamy do korzystania z form wspomagania
proponowanych przez naszą Bibliotekę:

SPOTKANIA I WARSZTATY

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

KONSULTACJE I WARSZTATY Z ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ