Sieci współpracy i samokształcenia to działania realizowane w międzyszkolnych przedmiotowych lub problemowych zespołach nauczycieli lub kadry kierowniczej szkół i placówek współpracujących ze sobą w celu wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się przykładami dobrej praktyki, pomysłami i doświadczeniem.

Decyzja o utworzeniu Sieci współpracy, którą prowadzimy w naszej Bibliotece, powstała już w marcu 2013 r. na cyklicznym spotkaniu z nauczycielami-bibliotekarzami ze szkół powiatu oświęcimskiego.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

2019/2020

W tym roku szkolnym uczestniczki Sieci pracowały nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznym i celowym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy nauczyciela-bibliotekarza. Do udziału w Sieci zapisało się 31 bibliotekarek szkolnych.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 2 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu:
– omówiono cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia oraz zasady pracy na platformie MCDN,
– przedstawiono tematykę i ustalono terminy spotkań w roku szkolnym 2019/2020,
– dokonano diagnozy potrzeb uczestników sieci w zakresie TIK,
– scharakteryzowano najnowsze zmiany w prawie oświatowym i kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020,
– przedstawiono ofertę edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu,
– podzielono się relacją z nadania bibliotekarzowi szkolnemu tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu,
– omówiono jedno ze współczesnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży – nomofobię, czyli uzależnienie od smartfonów.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Na drugie spotkanie, 11 grudnia 2019 r., uczestniczki Sieci zostały zaproszone do Powiatowego Centrum Kształcenia  Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Zapoznały się tam ze specyfiką pracy biblioteki szkolnej oraz problemami związanymi z połączeniem księgozbiorów bibliotek z trzech szkół (dawnych: PZ nr 3 – „OZNS-ów”, PZ nr 5 – „Budowlanki” i Centrum Kształcenia Praktycznego). Dowiedziały się jakie kierunki kształcenia oferuje szkoła, a następnie zwiedziły kilka specjalistycznych klas, m.in. pracownię logistyki i mechatroniki.

Panie dzieliły się także dobrymi praktykami w pracy nauczyciela-bibliotekarza. Obejrzały m.in. prezentację pt. „Jak edytować kody kreskowe?”, która dotyczyła innowacyjnego rozwiązania, wspomagającego opracowanie zbiorów bibliotecznych.

Serdecznie dziękujemy organizatorkom za przygotowanie spotkania i możliwość goszczenia w nowych pomieszczeniach biblioteki szkolnej.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3 marca odbyło się kolejne spotkanie w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy.

Prelekcję, poświęconą współczesnym zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży, wygłosił sierżant Adrian Stanek – funkcjonariusz z oświęcimskiej Komendy Powiatowej Policji.

Drugim gościem, zaproszonym na spotkanie, była Anita Bury – pracownik Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Przedstawiła ofertę edukacyjną Muzeum i zaprosiła nauczycielki do współpracy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie, podczas którego dokonałyśmy podsumowania całorocznych działań w naszej Sieci współpracy

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną, było to spotkanie online.