20 sierpnia 1956 – Utworzenie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Oświęcimiu. Kierownikiem został pracownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych (PODKO) Józef Sadowski w ramach pracy społecznej. Pierwszy lokal Biblioteki mieścił się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 12, w gabinecie metodycznym PODKO. Księgozbiór został przejęty z Wydziału Oświaty.

1 września 1960 – Obowiązki kierownika przejmuje Maria Strojna.

1960 – Bibliotekę przeniesiono do nieco większego lokalu mieszczącego się w budynku Inspektoratu Oświaty przy ul. Laska 6 (obecnie ul. Kościelna), obok Związku Nauczycielstwa Polskiego.

1963 – Nowym kierownikiem zostaje Eleonora Burdek (obecnie Franik-Szczygieł).

25 listopada 1964 – W Zatorze utworzono Punkt Biblioteczny. Dowożono do niego książki z PBP w Oświęcimiu, a prowadziła go nauczycielka z biblioteki szkolnej w ramach pracy społecznej.

1973 – Zatrudniono drugiego pracownika na cały etat. Była nim Maria Milewska.

6 grudnia 1974 – Kolejna przeprowadzka Biblioteki. Przeniesiono ją do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy al. Słowackiego 2a w Oświęcimiu.

1 czerwca 1975 – Dotychczasowa Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Oświęcimiu stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, jedną z 6 działających na terenie nowego województwa.

1 listopad 1977 – Nowym pracownikiem Biblioteki zostaje Wanda Luranc.

1978 – Trzecim pracownikiem Biblioteki zostaje Jacek Kizierowski.

1979 – Zaczęto wydzielać księgozbiór czytelniany oraz tworzyć kartotekę zagadnieniową. Przy jej rozbudowie wykorzystywano opisy artykułów z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę.

22 grudnia 1980 – Biblioteka otrzymała telefon – numer 245-93.

Maj 1982 – Zmiana na stanowisku kierownika. Eleonorę Franik-Szczygieł zastąpiła Wanda Luranc.

1986 – Remont Biblioteki. Nowym bibliotekarzem zostaje Małgorzata Bzibziak (za Jacka Kizierowskiego).

7 września 1998 – Kolejna zmiana lokalu Biblioteki Pedagogicznej. W przeprowadzce pomagali żołnierze z Oświęcimskiego Dywizjonu Rakietowego Wojsk Lotniczych i Obrony Cywilnej. Nowym lokalem Biblioteki zostały pomieszczenia Internatu Technikum Chemicznego w Oświęcimiu, usytuowane w budynku „A”, przy ul. Bema 4.

11 stycznia 1999 – Otwarcie Biblioteki dla czytelników po przeprowadzce na ul. Bema. Powierzchnia Biblioteki wyniosła 140 m2, a wśród pomieszczeń udało się wygospodarować wypożyczalnię, czytelnię, obszerne magazyny oraz pokój do pracy administracyjnej dla pracowników. Biblioteka funkcjonowała jako Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu.

1 stycznia 2000 – Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu, jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stała się jej integralną częścią oraz została objęta jej budżetem.

2000 – Kierownikiem zostaje Małgorzata Bzibziak.

14 października 2000 – Poświęcenie Biblioteki. Dokonał tego ksiądz Piotr Homel z kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu.

2003 – Organizacja I Powiatowego Konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną.

2004 – Eleonora Franik-Szczygieł i Wanda Luranc odchodzą na emeryturę. Likwidacja jednego etatu. Nowym pracownikiem zostaje Aldona Kruk. Podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej” (ICIM).

2005 – Aldonę Kruk zastępuje Alicja Dobrzańska.

16 grudnia 2005 – Otwarcie dla czytelników Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

2006 – Dla uczczenia 50. rocznicy powstania placówki ogłoszono Konkurs na exlibris Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu. Autorem znaku graficznego została Pani Anna Nosal-Tobiasz. Ukazała się także monografia „Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu 1956-2006. Zarys dziejów” autorstwa Małgorzaty Bzibziak. Przywrócono trzeci etat – zajmuje go Marzena Tadeusz.

Listopad 2008 – Wprowadzenie dyżurów w soboty.

2011/2012 – organizacja pierwszej edycji Konkursu na „Najlepszego Czytacza roku szkolnego” wśród uczniów powiatu oświęcimskiego.

Sierpień 2012 – Przeprowadzka do lokalu w głównym budynku Internatu PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.

Czerwiec – grudzień 2015 – Udział Biblioteki w projekcie „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego”

Październik 2016 – marzec 2017 – Generalny remont lokalu bibliotecznego.

2019 – przystąpienie do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

2020 – w związku z pandemią zmieniają się zasady korzystania z Biblioteki. Czytelnicy obsługiwani są pojedynczo w Wypożyczalni, zaleca się wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie i mailowo, Czytelnicy mogą składać zamówienia na bezpłatne skany artykułów z czasopism.

Maj 2021 – Czytelnicy mogą przeglądać katalog online i sprawdzać czy dana książka znajduje się w zbiorach Biblioteki.

Listopad 2021 – uruchomienie katalogu online Prolib Integro.

2023 – Czytelnicy mogą się zapisać do Biblioteki online. Po dokonaniu rejestracji online należy w ciągu 14 dni zgłosić się do Biblioteki w celu autoryzacji danych i wydania Karty Czytelnika.

Marzec 2023 – Kierownikiem zostaje Alicja Dobrzańska.