Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu gromadzi:

• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
• publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
• literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
• piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
• podstawy programowe, programy nauczania, poradniki i podręczniki dla nauczycieli
• materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
• czasopisma z zakresu pedagogiki, nauk pokrewnych oraz różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania,
• pakiety multimedialne Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej,
• programy edukacyjne nagrane na kasetach VHS i płytach DVD.

Książki

Czasopisma

Zbiory audiowizualne