Zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów, wraz z nauczycielami, do udziału w zajęciach edukacyjnych:

PRZEDSZKOLA

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Nauczycielom proponujemy udział w sieci współpracy i samokształcenia
oraz spotkaniach, warsztatach i konsultacjach:

OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI