Zapraszamy uczniów, wraz z nauczycielami, do udziału w zajęciach edukacyjnych:

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 

Przedszkolaków, razem z  wychowawcami,
zachęcamy do udziału w zajęciach literacko-plastycznych:

PRZEDSZKOLA

 

Nauczycielom proponujemy udział w sieci współpracy i samokształcenia
oraz spotkaniach, warsztatach i konsultacjach:

OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI