Na szarym tle zarys dwóch ludzkich twarzy, zwróconych do siebie. W zarysach wklejono książki stojące na półkach. Powyżej napis: "Akademia wartości"

„Akademia wartości” – bezpłatne wykłady online

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy do uczestnictwa w comiesięcznym 
wykładzie filozoficznym online przygotowanym przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

 

Wykłady odbywać się będą w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek pod nazwą „Akademia wartości”. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie współczesnego człowieka na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli z historii filozofii w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych.

Pierwszy wykład z zaplanowanego cyklu, połączony z oficjalnym otwarciem naszej Akademii, odbędzie się  17 stycznia o godz. 15:00 na platformie Cisco Webex Meetings. Pani dr Magdalena Kozak (Instytut Filozofii AIK) w swoim wystąpieniu podejmie temat: Filozofia dialogu i spotkania jako filozofia przyszłości.

 

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Limit miejsc wyczerpany. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na pierwszy wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych, jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym cyklu.

 

Nasza inicjatywa przewiduje jeden wykład w wybrany poniedziałek każdego miesiąca, z obszarów tematycznych takich jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w: ambicje, zagubienie, poszukiwanie, tęsknota.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny projekt spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony oraz zachęci do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka. W trakcie każdego spotkania online przewidujemy również przestrzeń dla wypowiedzi ze strony Słuchaczy: na Państwa uwagi, komentarze, pytania.

Nazwa, którą wybraliśmy dla naszego projektu  – Akademia – przywołuje starożytne korzenie, które sięgają greckiego gaju Akademosa, w którym Platon założył swoją antyczną szkołę. Zadaniem tej szkoły było zachęcanie do myślenia, szukanie prawdy, ale zawsze w relacji z drugim człowiekiem, w dialogu. I temu przesłaniu chcemy pozostać wierni.

Do końca stycznia zaktualizujemy listę kolejnych terminów wykładów oraz podamy tematy wystąpień wraz z nazwiskami Prelegentów.

Terminarz wykładów:

17.01.2022 – dr Magdalena Kozak: Filozofia dialogu i relacji jako filozofia przyszłości

21.02.2022 – dr Jacek Poznański SJ: Ekologia: ideologia, moda, konieczność?

14.03.2022 – dr Jarosław Kucharski: Kłamstwa codzienne – spojrzenie etyczne

25.04.2022 – mgr Jakub Pruś: Jak rozpoznawać i oceniać argumenty?

23.05. 2022 – dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK: Transhumanizm – ulepszanie człowieka, fikcja czy rzeczywistości?

06.06. 2022 – dr Robert Grzywacz SJ: Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie człowiek… – O różnych przejawach antropologicznego rozdźwięku między realną a deklarowaną hierarchią wartości

 

Serdecznie zapraszamy!