Na fioletowym tle biały napis "Ale kosmos kodujemy Lema. VII konkurs filialny". Po prawej stronie zdjęcie Stanisława Lema, poniżej loga organizatorów, partnerów i patronów medialnych.

„Ale Kosmos – kodujemy Lema” – VII Konkurs Filialny

 

12 września 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX wieku. Doceniając dorobek pisarza oraz wpływ jego twórczości na rozwój kultury polskiej i światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach i Wadowicach
zaprasza szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie

„Ale Kosmos – kodujemy Lema”.

Celem konkursu jest upamiętnienie Roku Stanisława Lema, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości pisarza, rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, stymulacja logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie, oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

PATRONAT HONOROWY  

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

 Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak 

PATRONAT MEDIALNY 

Miesięcznik „Hejnał Oświatowy” 

PARTNERZY 

Muzeum Inżynierii Miejskiej 

Logo Wydawnictwa Literatura

Wydawnictwo Literatura 

Wydawnictwo Literackie

Adresaci: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego.

Zadanie: Stworzenie przez ucznia gry w języku programowania Scratch, inspirowanej wybranymi utworami Stanisława Lema.

Terminy:

 15 IX – 18 XI 2021 r. 

 przesyłanie prac konkursowych, 

do 2 XII 2021 r.

 ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie.

 

Zwycięzcy Konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy!

 

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

 

Kontakt:
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: lem2021@pbw.edu.pl

 

Informacje:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Wadowicach
Tel.: 33 823 49 15

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Wydział Współpracy ze Środowiskiem:
Tel.: 12 427 33 77 w. 21, tel. kom.: 570 298 500

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Na fioletowym tle biały napis "Ale kosmos kodujemy Lema. VII konkurs filialny". Po prawej stronie zdjęcie Stanisława Lema, poniżej loga organizatorów, partnerów i patronów medialnych.