Na fioletowym tle regał z książkami. Obok sześcioro uczniów w różnym wieku czytających książki. Powyżej napis: "Ranking na Najlepszego Czytacza w roku szkolnym 2023/2024". W lewym dolnym rogu logo PBW

Ranking na najlepszego „Czytacza” w roku szkolnym

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu
zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do współpracy w organizacji
X edycji powiatowego konkursu
„Ranking na najlepszego Czytacza” w roku szkolnym 2023/2024.

 

Cele: rozbudzenie zainteresowania literatura i książką, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,  promowanie czytania jako wartości, promocja książki, utrwalanie nawyku obcowania z książką, podnoszenie kultury czytelniczej

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego

Zadanie dla nauczyciela bibliotekarza szkolnego: przesłanie do Filii PBW w Oświęcimiu zgłoszeń uczniów wraz z listą przeczytanych przez nich książek, wypożyczonych w bibliotece szkolnej, w okresie od 4 września 2023 r. do 24 maja 2024 r.

Zgłoszenia: kandydatów do tytułu Czytacza roku zgłasza nauczyciel bibliotekarz, więcej informacji w Regulaminie

Terminy:

3 VI 2024 r.

termin zgłoszenia kandydatów na „Czytacza”

7 VI 2024 r.

rozstrzygnięcie konkursu

14 VI 2024 r.

wręczenie nagród laureatom konkursu w PBW Filii w Oświęcimiu, ul. Bema 4

Kandydatów, wraz z listą przeczytanych przez nich książek, wypożyczonych w bibliotece szkolnej,
należy zgłaszać do 3 czerwca 2024 r. w Filii w Oświęcimiu – osobiście lub pocztą na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Filia w Oświęcimiu
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim


 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

 


Informacje mailowe i telefoniczne:

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu
filia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!