Sala biblioteczna. Po lewej stronie regały z książkami, po prawej stronie stoliki z komputerami, w głębi telewizor do zajęć multimedialnych

Uczniowie poznają bibliotekę naukową

24 stycznia, tuż przed feriami, do Biblioteki zawitali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu. Zapoznali się oni z zasadami korzystania z biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej. Nieobce są im już katalogi kartkowe i rewersy, wiedzą też jak ważny jest porządek na regałach i kolejność układania książek na półkach.

W drugiej części zajęć drugoklasiści wzięli udział w warsztatach literacko-plastycznych „Parada pingwinów”, w czasie których zapoznali się z gatunkami pingwinów oraz literackimi i filmowymi bohaterami. Efektem końcowym były pingwinki z rolek przeznaczonych do recyklingu i elementów kreatywnych.