Na tle ręcznie pisanych listów czarny napis: "Z szuflady pani Wisławy" IX Konkurs Filialny literacko-plastyczny na kartkę urodzinową dla Wisławy Szymborskiej. Poniżej zdjęcie noblistki oraz cytat "Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni (...)."

Z szuflady Pani Wisławy” – konkurs dla uczniów kl. V-VII szkół podstawowych

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.
Uchwała wskazuje, że „Wisława Szymborska to jedna z najbardziej znanych polskich poetek, zarazem jedna z nielicznych polskich noblistek. Podkreślono, że „jej twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą”.
W 2023 roku przypada 100. rocznica Jej urodzin .

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
wraz z Filiami w Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach
w ramach uczczenia obchodów Roku Wisławy Szymborskiej
zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału
w IX Konkursie Filialnym

„Z szuflady Pani Wisławy”

 

Cele: promowanie twórczości Wisławy Szymborskiej, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, rozwijanie umiejętności literackich, pobudzanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci, promowanie nowatorskich metod i form pracy

Adresaci: uczniowie klas V-VII szkół podstawowych z powiatów: krakowskiego i gminy miejskiej Kraków, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego

Zadanie: samodzielne wykonanie kartki na 100-lecie urodzin Wisławy Szymborskiej w technice kolażu i w formie limeryku, nawiązującej do twórczości i osoby noblistki

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Terminy:

14 IV 2023 r.

składanie prac konkursowych do Filii,

24 IV 2023 r.

19 V 2023 r.

ogłoszenie wyników I etapu,

ogłoszenie wyników II etapu,

31 V 2023 r.

wręczenie nagród laureatom konkursu w Czytelni Głównej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać do 14 kwietnia 2023 r. w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów (powiat miechowski)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31-858 Kraków (gmina miejska Kraków)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim (powiat oświęcimski)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice (powiat proszowicki)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki (powiat krakowski i miasto Słomniki)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie

Informacje mailowe i telefoniczne:

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu

filia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!