Na zielonym tle regał z książkami. Obok sześcioro uczniów w różnym wieku czytających książki. Powyżej napis: "Ranking na Najlepszego Czytacza w roku szkolnym 2022/2023". W lewym dolnym rogu logo PBW

Ranking na Najlepszego „Czytacza” w roku szkolnym 2022/2023 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu
zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego
do współpracy w organizacji IX edycji

 

Rankingu na Najlepszego „Czytacza” w roku szkolnym 2022/2023

 

pod Patronatem Honorowym Starosty Oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego

 

W polu srebrnym Orzeł czarny ze złotą literą „O” na piersi, ze złotym dziobem, językiem i szponami.

Powiat Oświęcimski

 

 

Cele: rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, promowanie czytania jako wartości, promocja książki, utrwalanie nawyku obcowania z książką, podnoszenie kultury czytelniczej

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego

Zadanie dla nauczyciela-bibliotekarza szkolnego: przysłanie do Filii PBW w Oświęcimiu nazwisk uczniów wraz z listą przeczytanych przez nich książek w bibliotece szkolnej w okresie od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r.

Zgłoszenia: kandydatów do tytułu Czytacza roku zgłasza nauczyciel-bibliotekarz, więcej informacji w Regulaminie

 

Terminy:

5 VI 2023 r.
termin dostarczenia do Filii wykazu książek przeczytanych przez uczniów w bibliotece szkolnej
12 VI 2023 r.
rozstrzygnięcie konkursu

15 VI 2023 r.
wręczenie nagród laureatom rankingu w PBW w Krakowie Filii w Oświęcimiu (ul. Bema 4)

 

Kandydatów, wraz z listą przeczytanych przez nich książek w bibliotece szkolnej,
należy
zgłaszać do 5 czerwca 2023 r. w Filii w Oświęcimiu – osobiście lub pocztą na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Filia w Oświęcimiu
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim 

 


 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. 

 

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie

 


 

Informacje mailowe i telefoniczne:

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu
filia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93

 


Zachęcamy nauczycieli-bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego do współpracy w organizacji konkursu!