Plakat VI Konkursu Filialnego o Janie Pawle II

„Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku” – WZNOWIENIE KONKURSU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach
w ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II
zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami
do wzięcia udziału w VI Konkursie Filialnym

„Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”.

Cele: upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów, promowanie nowatorskich metod i form pracy, pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

Adresaci: uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego.

Zadanie: samodzielne wykonanie lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

Terminy:

do 30 X 2020 r.

składanie prac konkursowych,

do 6 XI 2020 r.

rozstrzygnięcie etapu eliminacji, ogłoszenie listy osób, których prace zostały zakwalifikowane do finału,

do 23 XI 2020 r.

rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.

Prace nadesłane wcześniej w czasie epidemii zostaną uwzględnione w konkursie.

Prace należy składać w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Chrzanowie, al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31- 858 Kraków (placówki z miasta i gminy Kraków)
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki (powiat krakowski)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Pozostali uczniowie (finaliści), których prace zostały zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski
Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak

 Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

 Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Chrzanowie

filia.chrzanow@pbw.edu.pl
tel. 32 623 45 13

PBW Kraków Filia w Miechowie

filia.miechow@pbw.edu.pl
tel. 41 383 12 32

PBW Kraków Filia w Nowej Hucie

filia.nowahuta@pbw.edu.pl
tel. 12 644 00 09

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu

filia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93

PBW Kraków Filia w Proszowicach

filia.proszowice@pbw.edu.pl
tel. 12 386 12 28

PBW Kraków Filia w Słomnikach

filia.slomniki@pbw.edu.pl

PBW Kraków

Wydział Współpracy ze Środowiskiem

wspolpraca@pbw.edu.pl
tel. 12 427 33 77 w. 21
kom. 570-298-500

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!