Plakat VI Konkursu Filialnego o Janie Pawle II

Wyniki VI Filialnego Konkursu „Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku” 

W ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach zorganizowała

VI Konkurs Filialny „Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 listopada 2020 r. Spośród 27 prac wytypowanych do finału Jury przyznało:

I miejsce

Natalia Domasik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach

II miejsce

Bartosz Wiorek

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach

III miejsce

Jakub Caba

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

Wyróżnienia

Aleksandra Sałaciak

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie

Milena Pazera

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach

Jan Sokół

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie będzie oficjalnego rozdania nagród.

O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz dyplomów poinformujemy nauczycieli (opiekunów) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie późniejszym.

Łącznie na konkurs nadesłano 79 prac z 22 małopolskich szkół.

Serdecznie gratulujemy finalistom konkursu i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!


ETAP POWIATOWY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu,
Proszowicach i Słomnikach
w ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II
zorganizowała VI Filialny Konkurs 
„Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”.

W konkursie w etapie powiatowym wzięło udział 8 szkół z powiatu oświęcimskiego, z których nadesłano 31 prac.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano:

  1. Pracę pt.: Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek (autor: Weronika Borowczyk, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej)
  2. Pracę pt.: Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku  (autor: Natalia Domasik, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. J. Kantego w Kętach)
  3. Pracę pt.: Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku  (autor: Julian Olearczyk, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. J. Kantego w Kętach)
  4. Pracę pt.: Święty Jan Paweł II – dar od Boga, który odkrywam (autor: Aleksandra Sałaciak, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie)
  5. Pracę pt.: Papież Polak Święty Jan Paweł II (autor: Anna Ściga, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. J. Kantego w Kętach)

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej