Na różowym tle niebieskie kwiaty oraz napis Małopolski konkurs recytatorski "Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym".

Małopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu recytatorskiego
„Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.

W roku 2023 przypadają rocznice związane z wybitnymi postaciami twórców polskiej kultury:

– 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich,

– 100. rocznica śmierci krakowskiego artysty Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, malarza, grafika, poety, prozaika, dramaturga, scenografa, publicysty, działacza politycznego aktywnie zaangażowanego w walkę o niepodległość Polski,

– 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, poetki, eseistki, krytyczki, tłumaczki, felietonistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, założycielki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności.

Sejm i Senat ogłosili ich patronami roku 2023. W związku z tym Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje konkurs, którego celem jest popularyzacja wybranych postaci oraz kultury obcowania z tekstem literackim wśród dzieci i młodzieży.

Organizator: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

Koordynator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Partnerzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Pedagogiczna Biblioteka w Tarnowie

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Cele:

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży;
– doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów;
kształtowanie wrażliwości estetycznej;
oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych;
popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej;
zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa;
rozwijanie umiejętności interpretacji różnorodnych tekstów literackich.

Zadanie konkursowe: Każdy uczestnik konkursu recytuje dwa wybrane utwory z twórczości: Aleksandra Fredry, Kazimierza Przerwy-Tetmajera lub Wisławy Szymborskiej. Łączny czas prezentacji może trwać do 5 minut.

Zgłoszenia: Szkoła rejestruje udział poprzez formularz online do 30 września 2023 r.

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Informacje

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
malopolski.konkurs.recytatorski@pbw.edu.pl
Telefon: 12 427 33 77 w. 24

Zachęcamy do wzięcia udziału!