Plakat VIII Konkursu Filialnego "EKO Konopnicka - przyroda w wierszach Marii Konopnickiej" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatów krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego oraz Nowej Huty. Na tle z tektury wizerunek Marii Konopnickiej, pod spodem logo PBW w Krakowie.

EKO Konopnicka – przyroda w wierszach Marii Konopnickiej” – konkurs dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

23 maja 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej — polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki”.
„Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
wraz z Filiami w Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach
w ramach uczczenia obchodów Roku Marii Konopnickiej
zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału
w VIII Konkursie Filialnym

EKO Konopnicka – przyroda w wierszach Marii Konopnickiej”

 

Cele: promowanie twórczości Marii Konopnickiej, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, poznawanie kultury języka polskiego, kształtowanie postaw ekologicznych i idei recyklingu, pobudzanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego oraz z terenu Nowej Huty (dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Krakowa).

Zadanie: samodzielne wykonanie kolażu techniką trash art (sztuka ze śmieci) do jednego z wybranych wierszy Marii Konopnickiej.

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Terminy:

do 25 IV 2022 r.

składanie prac konkursowych,

13 V 2022 r.

rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników,

23 V 2022 r.

wręczenie nagród laureatom konkursu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie
(al. F. Focha 39).

Prace należy składać w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31-858 Kraków (placówki z Nowej Huty)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki (powiat krakowski)

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu

filia.oswiecim@pbw.edu.pl
tel. 33 842 45 93

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Plakat VIII Konkursu Filialnego "EKO Konopnicka - przyroda w wierszach Marii Konopnickiej" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatów krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego oraz Nowej Huty. Na tle z tektury wizerunek Marii Konopnickiej, pod spodem logo PBW w Krakowie.