Koperty, serca, kwiaty i zakładki, które umieszczane są w środku lapbooka

Warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w naszej Bibliotece w warsztatach tworzenia lapbooków. Celem przedsięwzięcia było stworzenie własnego lapbooka i poznanie możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniami,
jako ciekawego narzędzia dydaktycznego.