Uczniowie liceum siedzący przy stanowiskach komputerowych w sali bibliotecznej

Uczniowie PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu


W dniach 2-3 marca gościliśmy młodzież z PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu. Uczniowie klas I i II popularnego oświęcimskiego „Chemika” poznawali warsztat informacyjny biblioteki naukowej na przykładzie biblioteki pedagogicznej. Wyszukiwali książki w katalogach: alfabetycznym i rzeczowym oraz artykuły w kartotece zagadnieniowej czasopism. Efektem zajęć były poprawnie wypełnione rewersy na książki i czasopisma.