Na zielonym tle po lewej stronie postac Marii Grzegorzewskiej. Powyżej napis: "2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej". Poniżej napis: "Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl II" i podpis Marii Grzegorzewskiej

Rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej

 

W 100. rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

„Maria Grzegorzewska podkreślała, że każdy ma punkt archimedesowy, dzięki któremu można odkryć moc w człowieku i ocalić pełnie jego człowieczeństwa. Wciąż aktualne jest jej przesłanie: Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próba działania. Ona sama była zwolenniczką idei łączenia teorii z praktyką, przenikania przeszłości w przyszłość. jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej” – zapisano w poselskim projekcie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia w naszej Wypożyczalni najnowszej wystawy poświęconej tej wybitnej polskiej tyflopedagog.

 

 

Maria Grzegorzewska (1888 – 1967) – pedagog specjalny, tyflopsycholog, tyflopedagog. Studiowała w Międzynarodowym Fakultecie Pedologicznym w Brukseli (1913-1914), doktorat uzyskała na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona) w 1916 r. za rozprawę: „Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych – badania z zakresu estetyki eksperymentalnej przeprowadzone wśród uczniów szkół brukselskich”. Po powrocie do Polski (1919) pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego. W latach 1922-1967 kierowała Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej, a w latach 1930 – 1935 – Państwowym Instytutem Nauczycielskim. Przewodniczyła Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (Związku Nauczycielstwa Polskiego) (1924 – 1965). Założyła „Szkołę Specjalną” i kierowała nią w latach 1924 – 1967. W latach -1958-1960 była profesorem Katedry Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedry pedagogiki specjalnej w Polsce.

Źródło: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/patronka/