Na biurku leży otwarta książka, na niej smartfon. Po lewej stronie notatnik i ołówki. U góry otwarty laptop, a obok książki ułożone w rzędzie.

Spotkanie online w Sieci współpracy i samokształcenia

 

1 października odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju było to spotkanie online na platformie Zoom.

Omówiono na nim cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia oraz zasady pracy na platformie MCDN, a także dokonano diagnozy potrzeb uczestników sieci. Przedstawiono kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021 oraz ustalono tematykę i terminy spotkań. Następnie zaprezentowano wyniki ankiety diagnozującej potrzeby małopolskich nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Przedstawiono również ofertę edukacyjną online Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Oświęcimiu. Na zakończenie wymieniono doświadczenia z pierwszego miesiąca pracy w bibliotekach szkolnych w pełnym reżimie sanitarnym.