Niebiesko-żółta flaga Ukrainy z dłonią zaciśnięta w kształt litery "V". Po prawej stronie żółty napis: "Wspieramy obywateli Ukrainy"

Wsparcie obywateli Ukrainy / Підтримка громадян України

Wykaz stron internetowych przydatnych w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy.
Список веб-сайтів, корисних для допомоги громадянам України.

Oficjalna platforma pomocowa – dla osób szukających ratunku przed wojną, jak i chętnych wesprzeć uchodźców (w języku polskim i ukraińskim)

– Oficjalne informacje dla obywateli Ukrainy – pomoc, opieka medyczna, świadczenia, itd.

             – strona w języku polskim

             – strona w języku ukraińskim

Punkty recepcyjne w poszczególnych województwach – informacja dla uchodźców (w języku polskim i ukraińskim)

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ulotka informacyjna dla uchodźców (w języku polskim i ukraińskim)

Działania województwa małopolskiego na rzecz obywateli Ukrainy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – wykaz powiatowych urzędów pracy w Małopolsce

– Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

            – informacja dla uchodźców z Ukrainy

            – zatrudnianie cudzoziemców

Portal „Otwarty Kraków” – informacje o działaniach prowadzonych w Krakowie na rzecz Ukrainy

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi – wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, orzecznictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Strona informacyjna UA in Kraków

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy