Na żółtym tle niebieska grafika różnych mediów społecznościowych. U góry napis: "Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego". W lewym dolnym rogu logo PBW

Spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu,
we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem w Oświęcimiu,
zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego na spotkanie organizacyjne w Sieci,
która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem:

 

Biblioteki szkolne w mediach społecznościowych

 

 

W programie spotkania m.in:

1. Omówienie celów i założeń sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb uczestników Sieci. Zasady pracy na platformie Moodle MCDN.
2. Tematyka i terminy spotkań w bieżącym roku szkolnym.
3. Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023.
4. Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Oświęcimiu.
5. Biblioteki szkolne w mediach społecznościowych – promocja bibliotek szkolnych i czytelnictwa.

Termin: 29.09.2022 r. (czwartek), godz. 13.00-14.30            

Forma: online na platformie Google Meet

Adresaci: nauczyciele-bibliotekarze szkół z powiatu oświęcimskiego

Udział: bezpłatny

Zgłoszenia: rejestracja elektroniczna poprzez System Rezerwacji Szkoleń na stronie MCDN do 27 września – https://mcdn.edu.pl/oswiecim/siec-wspolpracy-i-samoksztalcenia-nauczyciele-bibliotekarze-2/

Link do spotkania na platformie Google Meet zostanie przesłany 28 września na adresy mailowe nauczycieli zapisanych do Sieci.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!