Katalog online. Obok 3 książki

Katalog online

Od maja 2021 r. można samodzielnie wyszukiwać książki w naszym katalogu online.

Przed wizytą w Bibliotece można sprawdzić czy dana książka znajduje się w naszych zbiorach.

Wypożyczalnia online została uruchomiona 15 listopada 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją wyszukiwania w katalogu online PBW w Krakowie Filii w Oświęcimiu

Aby zamawiać książki zdalnie, należy założyć konto w Bibliotece lub zarejestrować się online.

Zapraszamy


Katalogi tradycyjne

Warsztat informacyjno-bibliograficzny Biblioteki stanowią także katalogi i kartoteki kartkowe opracowywane w oparciu o posiadany księgozbiór. Są to:

 • Katalog alfabetyczny – spis wszystkich książek Biblioteki. Karty zawierające ich opisy są ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.
 • Katalog rzeczowy – prowadzony wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Zawiera opisy katalogowe tych samych książek co katalog alfabetyczny, tylko ułożone w poszczególnych działach wiedzy.
 • Katalog czasopism – rejestruje tytuły periodyków, jaki znajdują się w zbiorach Biblioteki.
 • Katalog pomocniczy księgozbioru podręcznego – opisy materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Biblioteki (encyklopedie, leksykony, słowniki).
 • Katalog zbiorów audiowizualnych – wykaz kaset VHS i płyt DVD dostępnych w Bibliotece.
 • Kartoteka zagadnieniowa artykułów z czasopism – najbardziej aktualna baza informacji, dostarczająca szybkich i selektywnych wiadomości z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, organizacji szkolnictwa, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, bibliotekarstwa.
 • Kartoteka materiałów repertuarowych – zbiór scenariuszy imprez szkolnych, inscenizacji, teatrzyków itp.
 • Kartoteka osobowa autorów lektur szkolnych – zbiór opracowań historyczno-literackich i krytyczno-literackich poświęconych pisarzom i ich dziełom. Najlepsze źródło informacji dla maturzystów.
 • Kartoteka osobowa sylwetek pedagogów – gromadzi materiały dotyczące życia i twórczości osób związanych z oświatą w Polsce i za granicą.
 • Kartoteka recenzji – obejmuje recenzje książek i czasopism.
 • Kartoteka „Regionalia oświatowe” – zawiera informacje o publikacjach dotyczących Oświęcimia i okolic, sławnych oświęcimian, szkolnictwa oświęcimskiego, Krakowa i Małopolski, a także materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli powiatu oświęcimskiego (konkursy, konspekty, poradniki, programy, sprawdziany i scenariusze zajęć). Rejestruje także publikacje oświęcimskich nauczycieli w czasopismach fachowych i metodycznych.
 • Kartoteka tekstów kultury – zbiór analiz i interpretacji tekstów kultury. Bogate źródło materiałów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla maturzystów.
 • Kartoteka Unii Europejskiej – spis książek przysyłanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Departament Dokumentacji Europejskiej w Warszawie