Biblioteka oferuje:

  1. sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla placówek edukacyjnych,
  2. sporządzanie porad pisemnych (krótkich wykazów literatury) na poszukiwany przez Czytelnika temat,
  3. kwartalne wykazy nowości wysyłane do bibliotekarzy szkolnych, czytelników, szkół i przedszkoli drogą mailową,
  4. telefoniczną i mailową informację biblioteczną i bibliograficzną,
  5. poradnictwo i szkolenia dla bibliotekarzy szkolnych,
  6. konsultacje bibliograficzne dla studentów piszących prace dyplomowe.