Zachęcamy do zapoznania się z nowościami (w wyborze) dostępnymi w naszej Bibliotece.

 

Można je już zamówić przez katalog online Prolib Integro.
Po przejściu na stronę katalogu wystarczy wybrać opcję „Zmień bibliotekę” na  <PBW Filia w Oświęcimiu>
i zalogować się na swoje konto elektroniczne.

 

Aby uzyskać dostęp do konta elektronicznego zapraszamy do Biblioteki.

 

2022

 

 

Afzal Uz: Mindfulness dla dzieci. Pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki. Łódź, Studio Koloru, 2020

• Aleksandrowicz Renata: Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020

 

Baker Jed E.: Trening umiejętności społecznych. Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych. Gdańsk, Harmonia Uniwersalis, 2022

• Bernatek Beata, Hajduk Cecylia, Olszak-Szymula Agata, Srebro Wacław, Szczepaniak-Wiecha Izabela: Mosty zamiast murów. O budowaniu porozumienia. Tarnów, Fundacja Alegoria, 2021

Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy. Pod red. nauk. Marty Ślusarek, Beaty Janik i Wandy Bukowczan. Kraków, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022

Bieńkowska Izabela, Potyka Anna, Suchon Anna: Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

• Broda-Bajak Maria: Adaptajki. Wierszyki, zabawy, piosenki i bajki. Utwory, które pomogą maluszkom w adaptacji przedszkolnej. Kraków, CEBP, 2021

Burek Tomasz: Niezależność i powinność. Szkice krytycznoliterackie. Kraków, Instytut Literatury, 2022

Busz Anna: Emocjonalne SOS. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2020

 

Cęcelek Grażyna: Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2020

Chmura Joanna: Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2022

Chromik-Kovačs Joanna: Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wyd.2. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

Chrost Sławomir: Podstawy pedagogii osoby. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2022

Ciemiorek Ewa: Strefa słuchu. Ćwiczenia uwagi i pamięci słuchowej. Dźwięki. Wyd.2. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2021

Cotte Delphine Gilles: Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych dla dzieci od 3 do 7 lat. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2022

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 2: Nauczyciel a nowe technologie w szkole. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 3: Mediatyzacja przestrzeni szkoły – tropy badawcze i implementacje. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2019

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 4: Edukacja zdalna w cieniu pandemii – wielogłos akademicki. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Cygan Barbara, Kurowska Barbara: Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2021

Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów. Red. nauk. Wojciech Kudyba. Kraków, Instytut Literatury, 2022

 

Duda Anna Karolina, Czerwińska-Jakimiuk Ewa, Szast Mateusz, Mądry-Kupiec Małgorzata, Skrzypek Wioletta: Pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uwarunkowania mediacji w szkole. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny. Red. nauk. Ewa Grudziewska.  Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

 

Fluda-Krokos Agnieszka, Kawoń-Noga Dagmara, Wójcik Magdalena: Biblioteki pedagogiczne dziś. Nowe doświadczenia i wyzwania. Kraków, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022

 

Gasiul Henryk: Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2022

Graban Joanna, Sprawka Romana: Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci. Wyd.8. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

• Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? Podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka. Kraków, CEBP, 2021

Gwiazdowska-Stańczak Sylwia: Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

 

Kaleńska-Rodzaj Julia: Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

Kawiak Ewelina: Elementy metody George’a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne  Akapit, 2021

Kazimierczyk Iga: Oblicza nudy szkolnej. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

Knych Aleksandra, Noga Henryk: Technologie informacyjne a kreatywność ucznia. Kraków, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Kolankiewicz Maria: Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

Kordziński Jarosław: Nowoczesne nauczanie. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

Kulesza Dariusz: Ćwiczenia z życia. O twórczości Wiesława Myśliwskiego. Kraków, Instytut Literatury, 2022

 

Machalska Marta: Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą. Wyd.2.  Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

Majewska Jolanta, Majewski Andrzej: Psychomotoryka. Rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

Malek Renata: Spokojnie, to tylko emocje! Ćwiczenia rozpoznawania i nazywania uczuć oraz emocji. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2021

Marcelli-Sargent Kristina: Gry i zabawy (nie tylko) mindfulness. 50 ćwiczeń, aby być uważnym, poprawić koncentrację, kochać siebie bardziej i zrozumieć swoje emocje. [Olsztyn], Levyz Books, 2022

Miller Kelli: Ja i moje ADHD. 60 ćwiczeń które pomogą dziecku w samoregulacji, koncentracji i odnoszeniu sukcesów. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022

Mrózek Sebastian: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne “Akapit”, 2021

 

Niemczyk Agata, Seweryn Renata, Klimek Katarzyna: Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

Oszwa Urszula: Lęk przed matematyką. Poglądy, badania, rozwiązania. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020

 

Parlak Mirosława: Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Osobista aktywność dziecka. Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2019

Petitfils Roy: Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją? Kraków, Wydaw. eSPe, 2021

Pinker Steven: Jak działa umysł. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022

Piotrowska-Madej Klaudia, Żychowicz Agnieszka: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Wyd. 4. Gdańsk, Wydaw. Harmonia, 2021

Porczyńska-Ciszewska Anna: O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka. Toruń, Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2021

Preuss Agata, Zaniewska Dorota: Lasoterapia z dziećmi. Bielsko-Biała, Dragon, 2022

Przybyła Mariusz: Kształcenie zdalne. Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w. Poznań, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021

Pulak Irena, Szczotka Martyna, Szewczuk Katarzyna: Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka. Kraków, Wydaw. Nauk. Akademii Ignatianum, 2019

 

Roman Carole P., Albertson-Wren J. Robin: Mindfulness dla dzieci. Poczuj radość, spokój i kontrolę. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2020

• Romanowska Barbara: Muzykoterapia dogłębna – komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała – umysłu – ducha za pomocą dźwięku. Wyd.5. Białystok, Studio Astropsychologii, 2022

 

Smil Vaclav: Liczby nie kłamią. 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie. Kraków, Insignis Media, 2022

• Sowa-Bacia Katarzyna: Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną. Teoria i praktyka. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Surina Iryna, Chrzanowska-Gancarz Małgorzata: Młodzież w sieci. (Nie)bezpieczna komunikacja w internecie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022

Swędrowska Małgorzata: 777 pomysłów na zabawy z książką. Dla rodziców, bibliotekarzy i edukatorów, którzy chcą rozkochać dzieci w książkach. Warszawa, Wydaw. Mamania, 2021

 

• Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek. Pod red. nauk. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej. Red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa,Wydawnictwo Difin, 2019

Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka. Ćwiczenia. Red. nauk.Jacek Szmalec. Warszawa,  Wydawnictwo Difin, 2021

 

Wegner-Jezierska Magdalena: Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej. Wyd. 3. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

Wilde Kate C.: Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! Przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2021

Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 1. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 2. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Wittlin Józef: Sól ziemi. Powieść o cierpliwym piechurze. Kraków, Instytut Literatury, 2022

Woźniak Maciej: Pisarz idei. Proza Bronisława Wildsteina. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Woźniak Marcel: W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda. Kraków, Instytut Literatury, 2022

 

Zaorska Marzenna: Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika). Wybrane aspekty i obszary. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek ; Olsztyn,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021

Zapobieganie samobójstwom. Motywacja zachowań samobójczych. Red. nauk. Brunon Hołyst. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2021

Zapobieganie samobójstwom. Zachowania suicydalne osób starszych. Red. nauk. Brunon Hołyst. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2022

Zasępa Ewa, Misiec Monika: Doświadczając starości. Zdrowie psychiczne osób starszych. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2021