Zachęcamy do zapoznania się z nowościami (w wyborze) dostępnymi w naszej Bibliotece.

 

Można je już zamówić przez katalog online Prolib Integro.
Po przejściu na stronę katalogu wystarczy wybrać opcję „Zmień bibliotekę” na  <PBW Filia w Oświęcimiu>
i zalogować się na swoje konto elektroniczne.

 

Aby uzyskać dostęp do konta elektronicznego zapraszamy do Biblioteki.

 

 

2022

 

Książki z projektu „Bliżej książki, bliżej siebie”

 

 

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych. Autorzy: Artur Barciś, Grażyna Bąkiewicz, Ryszard Cebula [i in.]. Wyd. 2, poszerz. i popraw.  Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

Basia i granice. Tekst Zofia Stanecka, ilustracje Marianna Oklejak. Warszawa, HarperKids, 2021

Bliżej książki, bliżej siebie. Kraków, Województwo Małopolskie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; Tarnów, przy udziale Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, 2021

 

Kasdepke Grzegorz: Detektyw Pozytywka. Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

Kołodziejski Maciej, Moskal-Kozak Katarzyna: Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Garść radości, szczypta złości. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Smutek i zaklęte miasto. Wyd. 3, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Strach i pogromca potworów. Wyd. 2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Wstyd i latający śpiwór. Wyd.2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Zazdrość i wyścigi żółwi. Wyd.3, dodruk.  Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Złość i smok Lubomił. Wyd.2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

 

Lasota Agnieszka, Jońca Dominika: Emocje, komunikacja, akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Plecak szczęśliwego ucznia. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

 

Opowiadania wigilijne. Pod choinkę od polskich pisarzy. Wyd. 5. Łódź, Wydaw. Literatura, 2021

 

Sat-Okh: Biały mustang. Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

 

Ungeheuer-Gołąb Alicja: Zimowe przygody Jeżyka spod jabłoni. Kraków, Wydaw. Skrzat, 2021

 

 


 

Bartens Werner: Przemoc emocjonalna czyli o tym, co naprawdę nas boli. Zniewaga, upokorzenie, pozbawianie miłości – jak możemy się przed tym bronić. Słupsk; Warszawa, Dobra Literatura, 2019

Bieńkowska Izabela, Potyka Anna, Suchon Anna: Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

• Broda-Bajak Maria: Adaptajki. Wierszyki, zabawy, piosenki i bajki. Utwory, które pomogą maluszkom w adaptacji przedszkolnej. Kraków, CEBP, 2021

 

Cęcelek Grażyna: Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2020

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 2: Nauczyciel a nowe technologie w szkole. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 3: Mediatyzacja przestrzeni szkoły – tropy badawcze i implementacje. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2019

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 4: Edukacja zdalna w cieniu pandemii – wielogłos akademicki. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Cygan Barbara, Kurowska Barbara: Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2021

 

Duda Anna Karolina, Czerwińska-Jakimiuk Ewa, Szast Mateusz, Mądry-Kupiec Małgorzata, Skrzypek Wioletta: Pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uwarunkowania mediacji w szkole. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

 

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? Podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka. Kraków, CEBP, 2021

Gwiazdowska-Stańczak Sylwia: Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

Gwiazdowska-Stańczak Sylwia, Sękowski Andrzej E.: Rodzina uczniów zdolnych. Warszawa, Wydaw. Difin, 2018

 

Hanson Rick, Hanson Forrest: Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019

Hüther Gerald, Hauser Uli: Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk, Wydaw. Dobra Literatura, 2018

 

Jeruszka Urszula: Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Warszawa, Wydaw. Difin, 2019

 

Kaleńska-Rodzaj Julia: Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

Kawiak Ewelina: Elementy metody George’a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne  Akapit, 2021

Kazimierczyk Iga: Oblicza nudy szkolnej. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

• Kędzierski Witold: Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia – stan obecny. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Knych Aleksandra, Noga Henryk: Technologie informacyjne a kreatywność ucznia. Kraków, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Kolankiewicz Maria: Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

Kordziński Jarosław: Nowoczesne nauczanie. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

Korona Katarzyna: Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021

Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie. Red. nauk. Łukasz Gawęda. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN; Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2021

 

Lipman Matthew: Myślenie w edukacji. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

 

Michalski Jarosław: Horyzonty pedeutologii. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Mrózek Sebastian: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne “Akapit”, 2021

 

Niemczyk Agata, Seweryn Renata, Klimek Katarzyna: Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

Oszwa Urszula: Lęk przed matematyką. Poglądy, badania, rozwiązania. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020

 

Parlak Mirosława: Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Osobista aktywność dziecka. Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2019

Petitfils Roy: Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją? Kraków, Wydaw. eSPe, 2021

Pinker Steven: Jak działa umysł. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022

Piotrowska-Madej Klaudia, Żychowicz Agnieszka: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Wyd. 4. Gdańsk, Wydaw. Harmonia, 2021

Porczyńska-Ciszewska Anna: O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka. Toruń, Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2021

Preuss Agata, Zaniewska Dorota: Lasoterapia z dziećmi. Bielsko-Biała, Dragon, 2022

Przybyła Mariusz: Kształcenie zdalne. Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w. Poznań, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021

Pulak Irena, Szczotka Martyna, Szewczuk Katarzyna: Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka. Kraków, Wydaw. Nauk. Akademii Ignatianum, 2019

 

Romanowska Barbara: Muzykoterapia dogłębna – komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała – umysłu – ducha za pomocą dźwięku. Wyd.5. Białystok, Studio Astropsychologii, 2022

 

Sowa-Bacia Katarzyna: Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną. Teoria i praktyka. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Swędrowska Małgorzata: 777 pomysłów na zabawy z książką. Dla rodziców, bibliotekarzy i edukatorów, którzy chcą rozkochać dzieci w książkach. Warszawa, Wydaw. Mamania, 2021

Szkoła jako przestrzeń uczenia się. Red. nauk. Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Szwejka Łukasz, Więckiewicz Bogdan, Nowakowski Piotr T.: Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021

Śliwerski Bogusław: Wprowadzenie do teorii  krytykoznawstwa. Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice. Kraków, Oficyna Wydaw.”Impuls”, 2021

 

Wilde Kate C.: Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! Przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2021

 

Zaorska Marzenna: Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika). Wybrane aspekty i obszary. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek ; Olsztyn,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021