Zachęcamy do zapoznania się z nowościami (w wyborze) dostępnymi w naszej Bibliotece.

 

Można je już zamówić przez katalog online Prolib Integro.
Po przejściu na stronę katalogu wystarczy wybrać opcję „Zmień bibliotekę” na  <PBW Filia w Oświęcimiu>
i zalogować się na swoje konto elektroniczne.

 

Aby uzyskać dostęp do konta elektronicznego zapraszamy do Biblioteki.

 

2022

 

Afzal Uz: Mindfulness dla dzieci. Pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki. Łódź, Studio Koloru, 2020

• Aleksandrowicz Renata: Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020

 

Baker Jed E.: Trening umiejętności społecznych. Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych. Gdańsk, Harmonia Uniwersalis, 2022

• Bernatek Beata, Hajduk Cecylia, Olszak-Szymula Agata, Srebro Wacław, Szczepaniak-Wiecha Izabela: Mosty zamiast murów. O budowaniu porozumienia. Tarnów, Fundacja Alegoria, 2021

Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy. Pod red. nauk. Marty Ślusarek, Beaty Janik i Wandy Bukowczan. Kraków, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022

Bieńkowska Izabela, Potyka Anna, Suchon Anna: Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

• Broda-Bajak Maria: Adaptajki. Wierszyki, zabawy, piosenki i bajki. Utwory, które pomogą maluszkom w adaptacji przedszkolnej. Kraków, CEBP, 2021

Burek Tomasz: Niezależność i powinność. Szkice krytycznoliterackie. Kraków, Instytut Literatury, 2022

Busz Anna: Emocjonalne SOS. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2020

 

Cęcelek Grażyna: Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2020

Chmura Joanna: Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? Obserwacja. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2022

Chromik-Kovačs Joanna: Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wyd.2. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

Chrost Sławomir: Podstawy pedagogii osoby. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2022

Ciemiorek Ewa: Strefa słuchu. Ćwiczenia uwagi i pamięci słuchowej. Dźwięki. Wyd.2. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2021

Cotte Delphine Gilles: Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych dla dzieci od 3 do 7 lat. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2022

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 2: Nauczyciel a nowe technologie w szkole. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2018

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 3: Mediatyzacja przestrzeni szkoły – tropy badawcze i implementacje. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2019

Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 4: Edukacja zdalna w cieniu pandemii – wielogłos akademicki. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Cygan Barbara, Kurowska Barbara: Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2021

Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów. Red. nauk. Wojciech Kudyba. Kraków, Instytut Literatury, 2022

 

Duda Anna Karolina, Czerwińska-Jakimiuk Ewa, Szast Mateusz, Mądry-Kupiec Małgorzata, Skrzypek Wioletta: Pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uwarunkowania mediacji w szkole. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny. Red. nauk. Ewa Grudziewska.  Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

 

Fluda-Krokos Agnieszka, Kawoń-Noga Dagmara, Wójcik Magdalena: Biblioteki pedagogiczne dziś. Nowe doświadczenia i wyzwania. Kraków, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022

 

Gasiul Henryk: Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2022

Graban Joanna, Sprawka Romana: Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci. Wyd.8. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

• Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? Podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka. Kraków, CEBP, 2021

Gwiazdowska-Stańczak Sylwia: Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

 

Kaleńska-Rodzaj Julia: Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

Kawiak Ewelina: Elementy metody George’a Polya w matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne  Akapit, 2021

Kazimierczyk Iga: Oblicza nudy szkolnej. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

Knych Aleksandra, Noga Henryk: Technologie informacyjne a kreatywność ucznia. Kraków, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Kolankiewicz Maria: Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

Kordziński Jarosław: Nowoczesne nauczanie. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

 

Machalska Marta: Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą. Wyd.2.  Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

Majewska Jolanta, Majewski Andrzej: Psychomotoryka. Rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2022

Marcelli-Sargent Kristina: Gry i zabawy (nie tylko) mindfulness. 50 ćwiczeń, aby być uważnym, poprawić koncentrację, kochać siebie bardziej i zrozumieć swoje emocje. [Olsztyn], Levyz Books, 2022

Miller Kelli: Ja i moje ADHD. 60 ćwiczeń które pomogą dziecku w samoregulacji, koncentracji i odnoszeniu sukcesów. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022

Mrózek Sebastian: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych. Analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej. Toruń, Wydaw. Edukacyjne “Akapit”, 2021

 

Niemczyk Agata, Seweryn Renata, Klimek Katarzyna: Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

Oszwa Urszula: Lęk przed matematyką. Poglądy, badania, rozwiązania. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020

 

Parlak Mirosława: Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Osobista aktywność dziecka. Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2019

Petitfils Roy: Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją? Kraków, Wydaw. eSPe, 2021

Pinker Steven: Jak działa umysł. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022

Piotrowska-Madej Klaudia, Żychowicz Agnieszka: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Wyd. 4. Gdańsk, Wydaw. Harmonia, 2021

Porczyńska-Ciszewska Anna: O sztuce wychowania szczęśliwego dziecka. Toruń, Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2021

Preuss Agata, Zaniewska Dorota: Lasoterapia z dziećmi. Bielsko-Biała, Dragon, 2022

Przybyła Mariusz: Kształcenie zdalne. Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w. Poznań, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021

Pulak Irena, Szczotka Martyna, Szewczuk Katarzyna: Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka. Kraków, Wydaw. Nauk. Akademii Ignatianum, 2019

 

Roman Carole P., Albertson-Wren J. Robin: Mindfulness dla dzieci. Poczuj radość, spokój i kontrolę. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2020

• Romanowska Barbara: Muzykoterapia dogłębna – komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała – umysłu – ducha za pomocą dźwięku. Wyd.5. Białystok, Studio Astropsychologii, 2022

 

Sowa-Bacia Katarzyna: Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną. Teoria i praktyka. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

Surina Iryna, Chrzanowska-Gancarz Małgorzata: Młodzież w sieci. (Nie)bezpieczna komunikacja w internecie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022

Swędrowska Małgorzata: 777 pomysłów na zabawy z książką. Dla rodziców, bibliotekarzy i edukatorów, którzy chcą rozkochać dzieci w książkach. Warszawa, Wydaw. Mamania, 2021

 

• Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek. Pod red. nauk. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej. Red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa,Wydawnictwo Difin, 2019

Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka. Ćwiczenia. Red. nauk.Jacek Szmalec. Warszawa,  Wydawnictwo Difin, 2021

 

Wilde Kate C.: Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! Przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2021

Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 1. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 2. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Woźniak Maciej: Pisarz idei. Proza Bronisława Wildsteina. Kraków, Instytut Literatury, 2021

Woźniak Marcel: W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda. Kraków, Instytut Literatury, 2022

 

Zaorska Marzenna: Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika). Wybrane aspekty i obszary. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek ; Olsztyn,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021