Zapraszamy do zapoznania się z nowościami (w wyborze)
dostępnymi w naszej Bibliotece:

 

2022

Książki z projektu „Bliżej książki, bliżej siebie”

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych. Autorzy: Artur Barciś, Grażyna Bąkiewicz, Ryszard Cebula [i in.]. Wyd. 2, poszerz. i popraw.  Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

Basia i granice. Tekst Zofia Stanecka, ilustracje Marianna Oklejak. Warszawa, HarperKids, 2021

Bliżej książki, bliżej siebie. Kraków, Województwo Małopolskie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; Tarnów, przy udziale Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, 2021

Kasdepke Grzegorz: Detektyw Pozytywka. Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

Kołodziejski Maciej, Moskal-Kozak Katarzyna: Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Garść radości, szczypta złości. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Smutek i zaklęte miasto. Wyd. 3, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Strach i pogromca potworów. Wyd. 2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Wstyd i latający śpiwór. Wyd.2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Zazdrość i wyścigi żółwi. Wyd.3, dodruk.  Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka: Złość i smok Lubomił. Wyd.2, dodruk. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020

Lasota Agnieszka, Jońca Dominika: Emocje, komunikacja, akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Plecak szczęśliwego ucznia. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Opowiadania wigilijne. Pod choinkę od polskich pisarzy. Wyd. 5. Łódź, Wydaw. Literatura, 2021

Sat-Okh: Biały mustang. Warszawa, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2021

Ungeheuer-Gołąb Alicja: Zimowe przygody Jeżyka spod jabłoni. Kraków, Wydaw. Skrzat, 2021

 


 

Cęcelek Grażyna: Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2020

Cygan Barbara, Kurowska Barbara: Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 2021

 

Gwiazdowska-Stańczak Sylwia, Sękowski Andrzej E.: Rodzina uczniów zdolnych. Warszawa, Wydaw. Difin, 2018

 

Jeruszka Urszula: Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Warszawa, Wydaw. Difin, 2019

Kędzierski Witold: Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia – stan obecny. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Knych Aleksandra, Noga Henryk: Technologie informacyjne a kreatywność ucznia. Kraków, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020

Kolankiewicz Maria: Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Historia i współczesność. Warszawa, Wydaw. Difin, 2022

Kordziński Jarosław: Nowoczesne nauczanie. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2022

 

Lipman Matthew: Myślenie w edukacji. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

Michalski Jarosław: Horyzonty pedeutologii. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

Niemczyk Agata, Seweryn Renata, Klimek Katarzyna: Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

Parlak Mirosława: Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Osobista aktywność dziecka. Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2019

Petitfils Roy: Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją? Kraków, Wydaw. eSPe, 2021

Piotrowska-Madej Klaudia, Żychowicz Agnieszka: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Wyd. 4. Gdańsk, Wydaw. Harmonia, 2021

Pulak Irena, Szczotka Martyna, Szewczuk Katarzyna: Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka. Kraków, Wydaw. Nauk. Akademii Ignatianum, 2019

 

Swędrowska Małgorzata: 777 pomysłów na zabawy z książką. Dla rodziców, bibliotekarzy i edukatorów, którzy chcą rozkochać dzieci w książkach. Warszawa, Wydaw. Mamania, 2021

Śliwerski Bogusław: Wprowadzenie do teorii  krytykoznawstwa. Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice. Kraków, Oficyna Wydaw.”Impuls”, 2021

 

Zaorska Marzenna: Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika). Wybrane aspekty i obszary. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek ; Olsztyn,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021


2021

 

BAKER Jed: Droga ku dorosłości. Przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2021

BARANIAK Barbara: Pedagogika i jej struktury. W dyskursie o nauce, naukowości i naukoznawstwie. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2021

BARANIAK Barbara: Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2021

BENNER Dietrich: Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

BIELAK Elżbieta: Pierwsze kroki w przedszkolu. Poradnik dla rodziców przyszłych przedszkolaków. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

BZYMEK Agnieszka: Wymiary resilience w naukach o wychowaniu. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

 

CHOJAK Małgorzata: Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

CHRUSZCZEWSKI Michał Hubert: Nuda. Ujęcie psychologiczne i humanistyczne. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2020

CICZKOWSKA-GIEDZIUN Małgorzata: Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

CIECHOMSKI Maciej: Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

COLLINS Anita: Wszystko gra! Jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

 

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka: Pedagog szkolny. Homo viator w labiryncie życia szkolnego. Wyd. 2 uzup. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

DUDA Anna Karolina: Zarys pracy mediatora szkolnego. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2019

 

GAWDA Barbara, Kosacka Kalina, Banaszkiewicz Paulina: Psychologia emocji pokolenia Digital Natives. Lublin, Wydaw. UMCS, 2020

GAWRECKI Lechosław: Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka, praktyka, rekomendacje. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

GIEMZA Lech: „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza. Kraków, Instytut Literatury, 2021

GOSEK Małgorzata: Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji. Toruń, Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2020

 

HESZEN-CELIŃSKA Irena, Sęk Helena: Psychologia zdrowia. Wyd. 2 poszerz. i unowocześnione. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2020

HETNAR Grzegorz, Jankowski Stanisław Maria: Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile. Kraków, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, 2020

 

JANKOWIAK Barbara, Soroko Emilia: Socjoterapia młodzieży. Warszawa, PWN, 2021

JEGIER Aneta, Kwiatkowski Stefan T., Szurowska Beata: Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata. W perspektywie kształcenia i pracy zawodowej. Warszawa, Difin, 2021

JĘDRZEJKO Mariusz Z., Taper Agnieszka, Kozłowski Tomasz: Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia. Warszawa, Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2020

JUDA-MIELOCH Małgorzata: W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery. Kraków, Instytut Literatury, 2021

 

KAROLAK Wiesław, Karolak Barbara: Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

KAROLAK Wiesław, Karolak Barbara: Arteterapia. Przestrzeń i miejsce. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

KLUCZOWE zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Red. nauk. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht, Emilia Śmiechowska-Petrovskij. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

KŁOPOTOWSKA Agata: „Żyć dla pisania prawdy”. O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego. Kraków, Instytut Literatury, 2021

KOŁODZIEJ Agnieszka: Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Program zajęć. Gdańsk, Wydaw. Harmonia, 2021

KORDZIŃSKI Jarosław: Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2020

KOZDROŃ Agnieszka: Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby uzdrowić. Wyd. 2. Warszawa, Difin, 2020

KOZŁOWSKI Tomasz: Zanim będzie za późno. O potrzebie rozwoju kompetencji społecznych w edukacji. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2020

KRAJEWSKA Monika: Wilcze tropy. O twórczości Mariusza Wilka. Kraków, Instytut Literatury, 2021

KRYŃSKA Hanna: „Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kraków, Instytut Literatury, 2021

KULIS Aleksandra, Chrabota Urszula, Szmurło Małgorzata, Batorowicz Beata: Terapia zajęciowa dzieci. Warszawa, PZWL Wydaw. Lekarskie, 2020

KUTNYJ Przemysław: Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Na żywo i online… Warszawa, PWN, 2021

 

LEWANDOWSKI Wacław: Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia. Kraków, Instytut Literatury, 2020

LIBERA Antoni: Madame. Kraków, Instytut Literatury, 2021

LOGOPEDIA przedszkolna i wczesnoszkolna. T.1: Rozwój sprawności językowych. Podstawowe problemy. Red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2021

 

MACIOŁEK Beata: Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic „Liście wielkiego drzewa życia”. Wyd. 2. Rzeszów, Wydaw. Oświatowe „Fosze”, 2020

MAŁCZYŃSKI Bartosz: Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej. Kraków, Instytut Literatury, 2020

MISZTELA Anna, Oleszkowicz Anna: W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości. Warszawa, Difin, 2021

MODRZYŃSKI Robert: Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu. Warszawa, Difin, 2021

MORAŃSKA Danuta, Ciesielka Marta, Jędrzejko Mariusz Z.: Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0. Toruń, Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2020

 

NAPRAWA Renata, Tanajewska Alicja: Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

NELSEN Jane: Pozytywna dyscyplina. Warszawa, Wydaw. CoJaNaTo, 2020

NIEMIERKO Bolesław: Diagnostyka edukacyjna. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

NIEWIADOMSKI Andrzej: Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta. Kraków, Instytut Literatury, 2021

NOWAK Maciej: Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego. Kraków, Instytut Literatury, 2020

 

OGONOWSKA Agnieszka: Cyberpsychologia. Media, użytkownicy, zastosowania. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

 

PEDAGOGIKA serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

PEDAGOGIKA zmiany w edukacji dziecka. Teoria-badania-praktyka. (Edukacja małego dziecka. T. 15). Red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

PITUŁA Beata, Grzyb Barbara, Morgała Monika: Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 2021

PRACA w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych. Teraźniejszość a przyszłość. Red. nauk. Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara, Anna Augustynowicz. Warszawa, PZWL, Wydaw. Nauk. PWN, 2020

PRZEMOC seksualna. Interdyscyplinarne studium zjawiska. Pod red. nauk. Renaty Gardian-Miałkowskiej. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

PSYCHOLOGIA kliniczna dzieci i młodzieży. Red. nauk. Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN SA, 2020

 

RADWAŃSKA Anna, Sobolewska-Kędzior Aleksandra: Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Porady i ćwiczenia. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

ROZWOJOWE zaburzenia koordynacji ruchowej. Red. Jacek Szmalec, Ewa Binkuńska, Grzegorz Brzuzy, Dariusz Wyszyński. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

SIKORSKI Wiesław: Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

SOWIŃSKI Andrzej J.: Ojczyzna w refleksji pedagogicznej. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

SPITZER Manfred: Epidemia smartfonów: czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa? Słupsk; Warszawa, Wydaw. Dobra Literatura, 2021

STUDIES on quality teachers and quality in-service teacher education. Edited by  Joanna Madalińska-Michalak. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020

STUDIES on quality teachers and quality initial teacher education. Edited by Joanna Madalińska-Michalak. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020

SUBOCZ-BIAŁEK Paulina, Staroń Ireneusz: Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza. Kraków, Instytut Literatury, 2020

SZKOŁA i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

SZOŁTYSEK Adolf Ernest: Filozofia języka. Kształtowanie myśli. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2021

SZYMAŃSKI Mirosław: Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021

 

TANAJEWSKA Alicja, Naprawa Renata: Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

 

W POSZUKIWANIU rozwiązań wspierających w rozwoju osoby z niepełnosprawnością wzroku – dialog refleksji i doświadczeń. Red. nauk. Katarzyna Parys i Piotr Stefański. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

WALĘCKA-MATYJA Katarzyna, Janicka Iwona: Rodzina jako wartość. Analiza psychologiczna wartości rodzinnych. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

WEJNER JAWORSKA Teresa: Szkoła na miarę ucznia z dysleksją. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

WĘGLARZ Joanna, Bentkowska Dorota: Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Przewodnik dla terapeutów. Wyd. 3. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2021

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola: Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od zależności ku samodzielności życiowej. Warszawa, Difin, 2021

WORONOWICZ Bohdan Tadeusz: Zachowania, które mogą zranić: o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko. Poznań, Media Rodzina, 2021

WOYNAROWSKA Barbara, Kowalewska Anna: Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2021

WÓJCIK Katarzyna, Kudyba Wojciech: Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza. Kraków, Instytut Literatury, 2020

WYBRANE obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej. Red. nauk. Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Warszawa, Wydaw. Difin, 2020

WYBRANE problemy psychologiczne współczesnej szkoły. Red. nauk. Agnieszka Burnos, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar, 2021

WYMIARY socjalizacji. Perspektywa pedagogiczna. Red. nauk. Bogusław Bieszczad,  Agata Łopatkiewicz. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

 

ZABURZENIA okresu adolescencji. Wybrane zagadnienia. Red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Hanna Kubiak, Anna Gulczyńska. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

ZAJDEL Krzysztof, Wawryk Lidia: Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży. Uwarunkowania i diagnoza. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2022

ZARZYCKA Irena: Ortografia. Warszawa, Zielona Sowa, 2020

ZASOBY krajobrazowe Małopolski. Oprac. Janusz Sepioł i in. Kraków, Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2021

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota: Kobiety uzależnione od alkoholu – w gąszczu ról i oczekiwań społecznych. Studium pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2020

 

ŻŁOBEK. Opieka i wychowanie. Red. Aneta Jegier. Warszawa, Difin, 2021

ŻŁOBEK. Wychowanie i edukacja. Red. Aneta Jegier. Warszawa, Wydaw. Difin, 2021