Wykaz czasopism bieżących:
1. BIBLIOTEKA W SZKOLE 1991 – 2023
2. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2017/2018 – 2022/2023
3. HEJNAŁ OŚWIATOWY 2012 – 2023
4. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 1980 – 2023
5. NIEBIESKA LINIA 1999 – 2004, 2006 – 2023
6. NOWY NAPIS 2019-2023
7. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1980 – 2023
8. REMEDIUM 1995 – 2023
9. SZKOŁA SPECJALNA 1980 – 2023
10. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 1980 – 2023
11. ŻYCIE SZKOŁY 1980 – 2023

 
Wykaz czasopism archiwalnych:
 
1. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 2006 – 201342. NAUCZYCIEL I SZKOŁA 1996 – 2019
2. ARTETERAPIA 2009-2011, 201343. NAUCZYCIELE I MATEMATYKA 1992 – 1998
3. AURA 1994 – 200944. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA 2010-2011
4. BIBLIOTEKA – Szkolne Centrum Informacji 2008 – 200945. NOWA EDUKACJA ZAWODOWA 2000 – 2005
5. BIBLIOTEKARZ 1980 – 200346. NOWA POLSZCZYZNA 1999 – 2003
6. BIBLIOTERAPEUTA 2014 – 201647. NOWA SZKOŁA 1980 – 2017
7. BIOLOGIA W SZKOLE 1980 – 200948. NOWE W SZKOLE 2001/2002 – 2004
8. BIULETYN IPN 2006 – 2011, 2017 – 202149. OJCZYZNA POLSZCZYZNA 1992 – 1997
9. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 2010, 2015 – 201750. OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA 1992 – 1998, 2000 – 2013
10. CHEMIA W SZKOLE 1980 – 200951. OŚWIATA DOROSŁYCH 1980 – 1990
11. CHOWANNA 1980 – 1990, 1993 – 201652. PAMIĘĆ.PL. BIULETYN IPN 2012 – 2016
12. DIALOG-PHENIBEN 2011 – 2015, 2017 – 201853. PEDAGOGIKA PRACY 2000, 2005 – 2009
13. DRAMA 1995 – 199854. PLASTYKA W SZKOLE 1980 – 2000
14. DYREKTOR SZKOŁY 1994 – 200055. POLITYKA SPOŁECZNA 1995 – 2018
15. EDUKACJA. KWARTALNIK NAUKOWY 1984 – 202056. POLONISTYKA 1980 – 2016
16. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2001 – 200657. PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1980 – 2009
17. EDUKACJA DOROSŁYCH 1996 – 199858. PRACA SOCJALNA 2000 – 2005, 2008 – 2018
18. EDUKACJA I DIALOG 1992 – 200959. PROBLEMY ALKOHOLIZMU 1992 – 2001
19. EDUKACJA MEDIALNA 1998 – 200360. PROBLEMY NARKOMANII. BIULETYN 2001 – 2009
20. EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH 2000 – 201661. PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 1996 – 1999
21. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE 2000 – 200762. PROBLEMY RODZINY 1992 – 2001
22. FIZYKA W SZKOLE 1980 – 200963. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 1980 – 1990
23. FORUM HUMANISTÓW 2000 – 200164. PSYCHOLOGIA W SZKOLE 2005, 2007 – 2015
24. GEOGRAFIA W SZKOLE 1980 – 200965. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA 1980 – 2000
25. GRUPA I ZABAWA 1997 – 200266. RUCH PEDAGOGICZNY 1980 – 1992
26. HORYZONTY WYCHOWANIA 2002 – 200867. SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE 1990 – 1998
27. INTEGRACJA 2007 – 201368. STUDIA PSYCHOLOGICZNE 1980 – 1991, 1995 – 1998
28. JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM 1999/2000 – 2009/201069. STUDIA SOCJOLOGICZNE 1995 – 1999
29. JĘZYK POLSKI W LICEUM 2001/2002 – 2009/201070. SZKOŁA ZAWODOWA 1980 – 2000
30. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII 1980/1981 – 1998/199971. ŚWIAT PROBLEMÓW 1993, 1999 – 2002
31. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VI 1999/2000 – 2009/201072. ŚWIETLICA W SZKOLE 2009, 2011-2015
32. JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ 1986/1987 – 2000/200173. WARSZTATY POLONISTYCZNE 1995 – 1998
33. JĘZYKI OBCE W SZKOLE 1980 – 200974. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE 1980 – 2009
34. KOMPUTER W SZKOLE 1994 – 199975. WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA 1980 – 1989
35. KULTURA I EDUKACJA 1993 – 1998, 2001 – 2010, 2012 – 201876. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 1990, 1992 – 2009
36. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO 1996 – 199977. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 1999 – 2006
37. LIDER 1991 – 201178. WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE 1980 – 2009
38. LOGOPEDIA 1969, 1983, 1990 – 1993, 1995 – 1996, 200279. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ 1995 – 2020
39. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA 2002 – 200580. WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE 1980 – 2006
40. MATEMATYKA 1980 – 200981. WYCHOWAWCA 1996 – 2009
41. NAUCZANIE POCZĄTKOWE 1980/81 – 2016/2017
 
82. Z POMOCĄ RODZINIE  1992