Wykaz czasopism bieżących:
1. BIBLIOTEKA W SZKOLE 1991 – 2022
2. BIULETYN IPN 2006 – 2011, 2017 – 2021
3. EDUKACJA. KWARTALNIK NAUKOWY 1984 – 2020
4. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2017/2018 – 2021/2022
5. HEJNAŁ OŚWIATOWY 2012 – 2022
6. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 1980 – 2022
7. NIEBIESKA LINIA 1999 – 2004, 2006 – 2022
8. NOWY NAPIS 2019-2022
9. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1980 – 2022
10. REMEDIUM 1995 – 2022
11. SZKOŁA SPECJALNA 1980 – 2022
12. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ 1995 – 2020
13. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 1980 – 2022
14. ŻYCIE SZKOŁY 1980 – 2022

 
Wykaz czasopism archiwalnych:
 
1. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 2006 – 201341. NAUCZYCIELE I MATEMATYKA 1992 – 1998
2. ARTETERAPIA 2009-2011, 201342. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA 2010-2011
3. AURA 1994 – 200943. NOWA EDUKACJA ZAWODOWA 2000 – 2005
4. BIBLIOTEKA – Szkolne Centrum Informacji 2008 – 200944. NOWA POLSZCZYZNA 1999 – 2003
5. BIBLIOTEKARZ 1980 – 200345. NOWA SZKOŁA 1980 – 2017
6. BIBLIOTERAPEUTA 2014 – 201646. NOWE W SZKOLE 2001/2002 – 2004
7. BIOLOGIA W SZKOLE 1980 – 200947. OJCZYZNA POLSZCZYZNA 1992 – 1997
8. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 2010, 2015 – 201748. OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA 1992 – 1998, 2000 – 2013
9. CHEMIA W SZKOLE 1980 – 200949. OŚWIATA DOROSŁYCH 1980 – 1990
10. CHOWANNA 1980 – 1990, 1993 – 201650. PAMIĘĆ.PL. BIULETYN IPN 2012 – 2016
11. DIALOG-PHENIBEN 2011 – 2015, 2017 – 201851. PEDAGOGIKA PRACY 2000, 2005 – 2009
12. DRAMA 1995 – 199852. PLASTYKA W SZKOLE 1980 – 2000
13. DYREKTOR SZKOŁY 1994 – 200053. POLITYKA SPOŁECZNA 1995 – 2018
14. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2001 – 200654. POLONISTYKA 1980 – 2016
15. EDUKACJA DOROSŁYCH 1996 – 199855. PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1980 – 2009
16. EDUKACJA I DIALOG 1992 – 200956. PRACA SOCJALNA 2000 – 2005, 2008 – 2018
17. EDUKACJA MEDIALNA 1998 – 200357. PROBLEMY ALKOHOLIZMU 1992 – 2001
18. EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH 2000 – 201658. PROBLEMY NARKOMANII. BIULETYN 2001 – 2009
19. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE 2000 – 200759. PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 1996 – 1999
20. FIZYKA W SZKOLE 1980 – 200960. PROBLEMY RODZINY 1992 – 2001
21. FORUM HUMANISTÓW 2000 – 200161. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 1980 – 1990
22. GEOGRAFIA W SZKOLE 1980 – 200962. PSYCHOLOGIA W SZKOLE 2005, 2007 – 2015
23. GRUPA I ZABAWA 1997 – 200263. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA 1980 – 2000
24. HORYZONTY WYCHOWANIA 2002 – 200864. RUCH PEDAGOGICZNY 1980 – 1992
25. INTEGRACJA 2007 – 201365. SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE 1990 – 1998
26. JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM 1999/2000 – 2009/201066. STUDIA PSYCHOLOGICZNE 1980 – 1991, 1995 – 1998
27. JĘZYK POLSKI W LICEUM 2001/2002 – 2009/201067. STUDIA SOCJOLOGICZNE 1995 – 1999
28. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII 1980/1981 – 1998/199968. SZKOŁA ZAWODOWA 1980 – 2000
29. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VI 1999/2000 – 2009/201069. ŚWIAT PROBLEMÓW 1993, 1999 – 2002
30. JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ 1986/1987 – 2000/200170. ŚWIETLICA W SZKOLE 2009, 2011-2015
31. JĘZYKI OBCE W SZKOLE 1980 – 200971. WARSZTATY POLONISTYCZNE 1995 – 1998
32. KOMPUTER W SZKOLE 1994 – 199972. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE 1980 – 2009
33. KULTURA I EDUKACJA 1993 – 1998, 2001 – 2010, 2012 – 201873. WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA 1980 – 1989
34. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO 1996 – 199974. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 1990, 1992 – 2009
35. LIDER 1991 – 201175. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 1999 – 2006
36. LOGOPEDIA 1969, 1983, 1990 – 1993, 1995 – 1996, 200276. WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE 1980 – 2009
37. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA 2002 – 200577. WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE 1980 – 2006
38. MATEMATYKA 1980 – 200978. WYCHOWAWCA 1996 – 2009
39. NAUCZANIE POCZĄTKOWE 1980/81 – 2016/201779. Z POMOCĄ RODZINIE  1992
40. NAUCZYCIEL I SZKOŁA 1996 – 2019