Na tle drzew widzianych z góry napis: Bądź eco z biblioteką

Zajęcia z edukacji ekologicznej dla uczniów

 

 

Od 28 lutego do 28 marca prowadziliśmy dla uczniów szkół podstawowych lekcje z cyklu „Bądź eco z biblioteką”. Zajęcia związane były z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

Warsztaty „Bądź eco – segreguj odpady” uświadomiły uczniom korzyści płynące z segregacji odpadów oraz zagrożenia związane z jej brakiem. Na zajęciach „Bądź eco – oszczędzaj wodę” dzieci poznały przyczyny i skutki niedoboru wody w Polsce i na świecie oraz sposoby jej oszczędzania. Podczas lekcji „Bądź eco – oszczędzaj energię” zapoznaliśmy uczniów ze sposobami wytwarzania prądu, zwłaszcza z odnawialnych źródeł energii, a także z zasadami oszczędzania energii elektrycznej oraz płynącymi z tego korzyściami.

Zajęcia odbywały się online na platformie Zoom. Wzięło w nich udział ponad 900 uczniów z 52 klas I-III szkół podstawowych z powiatu oświęcimskiego.

Dziękujemy, że byliście z nami!