Na beżowym tle napis: "Zostań ilustratorem książek". X konkurs filialny dla uczniów klas 1-3. Szczegóły w Regulaminie. W lewym górnym rogu zielone liście, w prawym górnym rogu otwarta książka, na której usiadł motyl. W lewym dolnym rogu 3 pędzle, a w prawym dolnym rogu paleta z farbami i tubka z wypływającą farbą. Na dole na środku logo PBW

„Zostań ilustratorem książek” – konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu
oraz Filie w Miechowie, Nowej Hucie, Proszowicach i Słomnikach
zapraszają uczniów klas I-III szkół podstawowych wraz z opiekunami
do wzięcia udziału w X Konkursie Filialnym „Zostań ilustratorem książek” 
na wykonanie ilustracji okładki do ulubionej książki

Cele: promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności twórczych uczniów.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: krakowskiego i gminy miejskiej Kraków, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego.

Zadanie: wykonanie ilustracji okładki do ulubionej książki, w formacie A4, techniką malarską z użyciem farb plakatowych lub akwarelowych

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Terminy:  

12 IV 2024 ostateczny termin dostarczenia prac do filii (etap I)
19 IV 2024 ogłoszenie wyników etapu pierwszego
8 V 2024 ogłoszenie wyników etapu drugiego
15 V 2024 wręczenie nagród laureatom konkursu w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 12 kwietnia 2024 roku na adres:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4,  32-600 Oświęcim

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Oświęcimiu
tel. 33 842 45 93
filia.oswiecim@pbw.edu.pl