Na żółtym tle ekran komputera, smartfon i formularze z kłódkami i tarczami bezpieczeństwa w sieci. U góry napis: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego. W lewym dolnym rogu logo PBW

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu 
zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na

Spotkanie organizacyjne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu oświęcimskiego to forma wspomagania bibliotek szkolnych i innowacyjnego doskonalenia bibliotekarzy. W ramach Sieci uczestnicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, wymieniają dobre praktyki, spotykają się z ekspertami i szkolą swoje umiejętności.

Termin: 28 września 2023 r. (czwartek), godz. 15.00.

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek.

Udział: bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Informacje:
PBW w Krakowie Filia w Oświęcimiu
tel. 33 842 45 93
filia.oswiecim@pbw.edu.pl