Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy.

Uczestniczki Sieci będą pracować nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznym i celowym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na spotkaniu, które odbyło się 2 października 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu:
– omówiono cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia oraz zasady pracy na platformie MCDN,
– przedstawiono tematykę i ustalono terminy spotkań w roku szkolnym 2019/2020,
– dokonano diagnozy potrzeb uczestników sieci w zakresie TIK,
– scharakteryzowano najnowsze zmiany w prawie oświatowym i kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020,
– przedstawiono ofertę edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu,
– podzielono się relacją z nadania bibliotekarzowi szkolnemu tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu,
– omówiono jedno ze współczesnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży – nomofobię, czyli uzależnienie od smartfonów.