Książki poświęcone Konstytucji 3 Maja oraz biało-czerwone ozdoby - kotylion i kula kwiatowa

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja  została uchwalona 3 maja 1791 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Jeśli szukacie Państwo materiałów przydatnych do realizacji tematów związanych ze Świętem Konstytucji 3 Maja, zachęcamy do skorzystania z zestawienia bibliograficznego, przygotowanego w oparciu o księgozbiór dostępny w naszej Bibliotece – Konstytucja 3 Maja. 230. rocznica uchwalenia 1791-2021.